برای خوشبختی ات دعا خواهم کرد...

آنگاه که غرور کسی را له میکنی ،

آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران میکنی،

آنگاه که شمع امید کسی را خاموش میکنی.

آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری،

آنگاه که حتی گوشهایت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی.

و آنگاه که تظاهر به دیدن خدا میکنی و بنده خدا را نادیده می گیری.

می خواهم بدانم دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی ،تا برای خوشبختی خودت دعا کنی ؟

 

/ 4 نظر / 71 بازدید
نازنين جوووون

رفاقت را بر دستانم مي نويسم تا هنگام دعا اولين ارزويم سعادت تو باشد....... موفق باشي......

آب تنی

وقتی توی دلت پره از غصه و کینه ٬ سخت ترین کار مواظبت از غرور یکی دیگه است تمرین میخواهد رفیق ! تمرین

so nice

آب تنی

غرور غرور غرور این لعنتی ، که گاهی چه ساده فدای تو کردمش ! تو هم که ...