ياري...

نيست دلداری كه دلداری كند

نيست غمخواری كه غمخواری كند

گر چه بسيارند ياران هر طرف

 نيست ياری كه مرا ياری كند...

/ 2 نظر / 6 بازدید
تنهاترین

غمخواری ندارم به جز تو هم ياری ندارم به جز تو به جز تو دنيای ندارم به جز تو هم ياری ندارم و.........