بهار....

 

بوی باران بوی سبزه بوی خاک

شاخه های شسته  باران خورده پاک

آسمان آبی و ابر سپید

برگهای سبز بید

عطر نرگس رقص باد

نغمه شوق پرستوهای شاد

خلوت گرم کبوترهای مست

نرم نرمک می رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار!

خوش به حال چشمه ها و دشتها

خوش به حال دانه ها و سبزه ها

خوش به حال غنچه های نیمه باز

خوش به حال دختر میخک که می خندد به ناز

خوش به حال جام لبریز از شراب

خوش به حال آفتاب!

ای دل من گرچه در این روزگار

جامه رنگین نمی پوشی به کام

باده رنگین نمی بینی به جام

نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می باید تهی است

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم

ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب

ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

عیدتون مبارک

سال خوبی داشته باشین

/ 4 نظر / 23 بازدید
Prometheus

بر آن فانوس که‌ش دستی نیفروخت بر آن دوکی که بر رَف بی‌صدا ماند بر آن آیینه‌ی زنگار بسته بر آن گهواره که‌ش دستی نجنباند بر آن حلقه که کس بر در نکوبید بر آن در که‌ش کسی نگشود دیگر بر آن پله که بر جا مانده خاموش کس‌اش ننهاده دیری پای بر سر ــ بهارِ منتظر بی‌مصرف افتاد! به هر بامی درنگی کرد و بگذشت به هر کویی صدایی کرد و اِستاد ولی نامد جواب از قریه، نز دشت. نه دود از کومه‌یی برخاست در ده نه چوپانی به صحرا دَم به نی داد نه گُل رویید، نه زنبور پر زد نه مرغِ کدخدا برداشت فریاد. □ به صد امید آمد، رفت نومید بهار ــ آری بر او نگشود کس در. درین ویران به رویش کس نخندید کس‌اش تاجی ز گُل ننهاد بر سر. کسی از کومه سر بیرون نیاورد نه مرغ از لانه، نه دود از اجاقی. هوا با ضربه‌های دف نجنبید گُلی خودروی برنامد ز باغی. نه آدم‌ها، نه گاوآهن، نه اسبان نه زن، نه بچه... ده خاموش، خاموش. نه کبک‌انجیر می‌خوانَد به دره نه بر پسته شکوفه می‌زند جوش. به هیچ ارابه‌یی اسبی نبستند سرودِ پُتکِ آهنگر نیامد کسی خیشی نبُرد از ده به مزرع سگِ گله به عوعو در نیامد. کسی پیدا نشد غمناک

محمد مهدی

__________@@@@@@___________@@@@@ _______@@@________@@_____@@_______@ ________@@___________@@__@@_______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@___________________@@@@@@@ __@@@@@@@@@_________________@@@@@@@ __@@______________________________________@@ _@@_________________@@@@@________________@@ _@@________________@@@@@@_______________@@ _@@@______________@@@@@@______________@@@ __@@@@_____________@@@@____________@@@@ ____@@@@@@______________________@@@@@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@_____________@@ ________@@@________@@@____________@@ ________@@@______@@@__@__________@@ _________@@@_____@@@___@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________________@ ____________________@ _____________________@ _هزاران شاخه گل تقديم تو__@ ___دوست مهربونم________@ ______________________@____@@@ ____________@@@@___@@__@__@ _____________@____@@_@__@__@ ______________@@@____@_@@@ _______________________@ ______________________@

محمد مهدی

سلام عزیز وبلاگخوبی داری لطفا منو با نام کلوپ جوانان افغان www.clup-afg.mihanblog.com لینک کن بعد به من بگو تا لینکت کتم بای

محمد مهدی

روزگار غریبی است نازنین من این جا دور از او او درانجا منتظر من دراینجا مهاجر او درانجا منتظر من در اینجا بی کسم او در انجا منتظر من در اینجا عاشقم او در انجا منتظر خدا کند که این انتظار تمام شود و به وطن باز گردیم