در نیست....   

 راه نیست......     

شب نیست........       

ماه نیست.........

نه روز      

      نه آفتاب

ما بیرون زمان ایستاده ایم     

       با دشنه های تلخی در گرده هایمان

هیچ کس با هیچ کس سخن نمی گوید     

       که خاموشی با هزار زبان در سخن است

در مردگان خویش نظر می بندیم با طرح خنده ای       

        و نوبت خود را انتظار می کشیم بی هیچ خنده ای...

/ 1 نظر / 2 بازدید
پریا

وبلاگ قشنگیه مخصوصا اینکه شعرای شاملو رو نوشتین من عاشق شعر ابراهیم در آتشم مخصوصا با صدای خود شاملو