فقر

...فقر

از رنجی خسته ام که از ان من نیست!

بر خاکی نشسته ام که از ان من نیست!

با نامی زیسته ام که از ان من نیست!

از دردی گریسته ام که از ان من نیست!

از لذتی جان گرفته ام که از ان من نیست!

به مرگی جان میسپارم که از ان من نیست!

                                                          (شاملو)

(قابل توجه مرداب!)

/ 1 نظر / 2 بازدید
مرداب آبي(مجيد)

سلام....... توجه شد...واقعا جالب بود ..اينو بدون كه هر جاكه باشي و هر جا كه بري من هميشه ميام اينجا...