...

و ما همچنان دوره می کنیم

شب را و روز را

هنوز را ...

 « احمد شاملو»

/ 2 نظر / 10 بازدید
نازنين جوووون

فريادهامرده اندتنهايي حاكم بر سرزمين بي كسي ها شده است...... ميگويند خداتنهاست...من كه خدانيستم پس چرا از همه تنها ترنم؟؟؟؟؟؟