سه نقطه....

تمام می شود

 


تمام ناگفته های من

 


فقط چند نقطه چین باقی می ماند

 


تا حرف های سادگی هایم را


دوباره تکرار کنی

...

/ 2 نظر / 5 بازدید

[خنثی]dahane mano saf kardi to yeki

پاکباز

گر گذر کردی به قامت امواج اینترنت سری به ما بزن