...

نــه هــوا ابـریـسـت،

نـه بـارانـی مـی بـارد.

پـس بـهـانـه ی دلـم

بـرای ایـن هـمـه سـنگیـنـی چـیـسـت...؟

 
/ 2 نظر / 9 بازدید
نازنین

من اتفاقی رد شدم. از سرچ گوگل. جالب بود دوست من.

مریم

همین ژست خیلی قشنگ بود و هم ژست قبلی .البته قبلی فوق العاده دلنشین بود .ممنون