به دوست خوبم « ع .ی »

گاهی گمان نمی کنی ولی می شود،

گاهی نمی شود، نمی شود که نمی شود؛

گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است،

گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود؛

گاهی گدای گدای گدایی و بخت نیست،

گاهی تمام شهر گدای تو می شود...

 

/ 2 نظر / 17 بازدید

و گاهی آنکه دوستش داری دوستت نمی دارد و آنکه هیچ حسی به او نداری عاشقت می شود

م.ش

واقعا ممنون لذت بردم متشکرم راستی،دعوتید ب ترس هایم،شاید هم به ترساهامان به آدرس وبلاگ