مهبد و محراب و مناره دلم...

معبدم چه دلگير است و محراب دلم چه خاک آلود و ماُيوس.

سالهاست که چشم انتظار مسافری هستم که از راه برسد و مهر سکوت را در اين معبد بشکند.

چشم انتظار کسی هستم که برای محرابم « هوای تازه » را و برای معبدم «تصوير جنگل های در هم استوايي» را به ارمغان آورد تا شايد سکوت سنگين و مرگ آور مناره های من در هم شکند...

 

/ 3 نظر / 6 بازدید
bahram

عجيب نيست هيچ چيز آنقدرها عجيب نيست ?ه راست نباشد هيچ چيز آنقدرها عجيب نيست ?ه پيش نيايد هيچ چيز آنقدرها عجيب نيست ?ه دير نپايد وقتي چشم اميدتان به خدا باشد

mordababi

سلام ...هنوزم بوی غربت ميده بلاگت... يه شعر قديمی که ۱۰۰۰ بار شنيدی .....پايان شب سيه سفيده...من هنوزم ميام اينجا اما خبری از تو اونجا نيست....

Majidreza

Salaam man moddat haa ghabl emaile shomaa ro javab daadam ammaa javaabi daryaaft Nakardam